σεμιναρια

Τον Νοέμβριο του 2020 το WWF Ελλάς διοργάνωσε με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions το διαδικτυακό συνέδριο «Hotel Kitchen: H επόμενη μέρα»με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του ΣΕΤΕ, της εταιρείας LeanPath και 80 επαγγελματιών του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκε η νέα πραγματικότητα του ξενοδοχειακού τομέα στο πλαίσιο της πανδημίας αλλά και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο τα ελληνικά ξενοδοχεία θα κληθούν να καταγράφουν και να δηλώνουν την ποσότητα των απορριμμάτων τροφίμων στις εγκαταστάσεις τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα πολύ θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Hotel Kitchen στα ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, το Aquila Rithymna Beach και το Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή) το καλοκαίρι του 2019.

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα του διαδικτυακού συνεδρίου ήταν ότι εν μέσω της πανδημίας και λόγω της ύφεσης, τα ξενοδοχεία είναι περισσότερο από ποτέ έτοιμα να αγκαλιάσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη την πρωτοβουλία “Hotel Kitchen”, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των πρώτων υλών τους.

Επιπλέον, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με όραμα τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπεύθυνων επαγγελματιών στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού, το WWF Ελλάς υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2021 δυο σεμινάρια, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων) και τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Le Monde, ενημερώνοντας συνολικά περισσότερους από 300 φοιτητές για τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ως επαγγελματίες στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην ορθή αξιοποίηση των πρώτων υλών.