σεμιναρια

Τα σεμινάρια «WWF Hotel Kitchen» θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους συνεργάτες της
περιβαλλοντικής οργάνωσης σε ζητήματα μείωσης σπατάλης τροφίμων. Η ομάδα του WWF
Ελλάς θα παρουσιάσει το εργαλείο Hotel Kitchen, έναν αναλυτικό οδηγό με πρακτικές
συμβουλές και εύκολες μεθόδους για τη μέτρηση, τη μείωση και τη σταδιακή πρόληψη της
σπατάλης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να μάθουν πρώτοι τις
προκλήσεις, αλλά και τα θετικά αποτελέσματα που εφαρμόστηκαν στα 3 πιλοτικά
ξενοδοχεία
στην Ελλάδα.

Εκτός από 4 επιτόπια σεμινάρια, το WWF Ελλάς θα διοργανώσει δύο webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) για ενδιαφερόμενους από κάθε περιοχή της χώρας. Εργαζόμενοι
στον ξενοδοχειακό κλάδο που θα ήθελαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τον τρόπο
μείωσης της σπατάλης τροφίμων στο ξενοδοχείο όπου εργάζονται, μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή και να τα παρακολουθήσουν.

Δύο ξεχωριστά σεμινάρια θα απευθυνθούν σε φοιτητές σχολών μαγειρικής με στόχο την
ενημέρωσή τους για τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη μείωση της
σπατάλης τροφίμων και τη δημιουργία μίας νέας γενιάς περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένων σεφ.

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.