Ενώνοντας δυνάμεις, γνώση και εμπειρία καταφέραμε μέσα σε 16 εβδομάδες να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων σε 3 ξενοδοχεία της χώρας. Με την ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ξενοδοχείου και τη συμμετοχή των επισκεπτών, εντοπίσαμε, καταγράψαμε και, τελικά, μειώσαμε δραστικά τη σπατάλη του φαγητού.

Μέσα από ένα εύκολο και αξιόπιστο μηχανισμό καταγραφής της σπατάλης σε όλο το φάσμα «προμήθειας, προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού», που εμπεριέχεται στον πρακτικό οδηγό του WWF, τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία αναμένεται να αποκομίσουν πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

ΓιατΙ μας απασχολεΙ η σπατΑλη τροφΙμων στα ξενοδοχεΙα;

Με τουλάχιστον το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων να πετιέται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και την παραγωγή της τροφής να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον, η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.

Η σπατάλη τροφής μάλιστα μεταφράζεται σε σπατάλη νερού, γης, ενέργειας αλλά και οικονομικών πόρων. Μόνο αν γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος με πραγματικούς αριθμούς θα εκτιμήσουμε την αξία της τροφής και θα εφαρμόσουμε τρόπους, ώστε να περάσουμε από τη μείωση στην πρόληψη της σπατάλης.

Με το πρόγραμμα του WWF Hotel Kitchen, το ξενοδοχείο σας μπορεί να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων και να γίνει παράδειγμα καινοτομίας και θετικών αλλαγών για τον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και την κοινωνία!

Στα τρία συμμετέχοντα ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, το Aquila Rithymna Beach και το Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή) κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, η συνολική μείωση της σπατάλης κυμάνθηκε μεταξύ 10-25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό που αποδεικνύει πως τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν απέδωσαν άμεσα.

Η εμπειρια μας

Μέσα από ορθές πρακτικές στη διαχείριση των πρώτων υλών, τον τρόπο παρασκευής των γευμάτων, και κυρίως, τον ανασχεδιασμό στην προετοιμασία γευμάτων και στο στήσιμο του μπουφέ, το ξενοδοχείο σας μπορεί να δώσει το δικό του μήνυμα κατά της σπατάλης τροφίμων ξεκινώντας σήμερα κιόλας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Ο «Οδηγός για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία» του WWF είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για κάθε ξενοδόχο ή επαγγελματία εστίασης που θέλει να σχεδιάσει ένα εύκολο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης σπατάλης τροφίμων.

✓ Ο οδηγός περιέχει πρακτικές συμβουλές για:

  • Τον ανασχεδιασμό του μπουφέ
  • Τον τρόπο μέτρησης και καταγραφής της σπατάλης
  • Την πρόληψη σπατάλης στην προετοιμασία και παράθεση γευμάτων
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού
  • Την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το WWF Ελλάς πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 τρία ημερήσια σεμινάρια σχετικά με το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Unilever Food Solutions Academy. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Four Seasons με τη συμμετοχή στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου από όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά τους η ομάδα του WWF Ελλάς παρουσίασε το περιεχόμενο και τα οφέλη του προγράμματος Hotel Kitchen, ενώ οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τον αναλυτικό Οδηγό του WWF για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία, ανακαλύπτοντας πρακτικές συμβουλές και εύκολες μεθόδους για τη μέτρηση, τη μείωση και τη σταδιακή πρόληψη της σπατάλης στα στάδια παρασκευής και σερβιρίσματος γευμάτων. Μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να μάθουν πρώτοι τις προκλήσεις, αλλά και τα θετικά αποτελέσματααπό την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στα 3 ξενοδοχεία στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019.

Επιπλέον, στη δεύτερη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε το διαδικτυακό συνέδριο «Hotel Kitchen: Η επόμενη ημέρα» καθώς και δύο ενημερωτικά σεμινάρια σε φοιτητές σχολών μαγειρικής και τουριστικών επαγγελμάτων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Tο πρόγραμμα “Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία” δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην Ελλάδα χωρίς την υποστήριξη του WWF US και της Unilever Food Solutions. To WWF Ελλάς θα ήθελε να ευχαριστήσει τα τρία ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach και Marriott Athens του ομίλου Χανδρή) και τους εργαζόμενούς τους που συμμετείχαν ενεργά πέρα και πάνω από τα καθήκοντα τους για την επιτυχία του εγχειρήματος κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος. Ο οδηγός μείωσης της σπατάλης τροφίμων δημιουργήθηκε από το WWF US σε συνεργασία με το AHLA και την υποστήριξη του Rockefeller Foundation.